Vistrap Bollisenbeek

Doelstelling

Herstellen van vismigratie door de stuw te vervangen door een vistrap.

Status

Voltooid

Achtergrond

Vismigratie is te omschrijven als de verplaatsing van vissen tussen paai-, opgroei- en overwinteringsgebieden, inclusief de dagelijkse verplaatsingen die nodig zijn voor het vinden van voedsel en verplaatsing als gevolg van ongunstige omstandigheden.

Door barrières, zoals stuwen, wordt de waterloop gefragmenteerd en verkleint de omvang van de leefgebieden. Voor een groot aantal vissoorten is een hoogteverschil van meer dan 15 cm immers niet meer te passeren. Dit kan de overleving van een soort in gevaar brengen.

Het herstel van de vismigratie is voor een grote groep vissoorten van cruciaal belang. Bovendien moet in het achterhoofd gehouden worden dat ook andere diersoorten, zoals insectenlarven en kreeftachtigen, met dezelfde problemen te kampen hebben. Het oplossen van vismigratieknelpunten betekent dus het verbinden en vergroten van geschikte leefgebieden.

In de Bollisenbeek vormde een stuw een vismigratieknelpunt. De stuw werd bij de rechttrekking in de jaren ’60 geplaatst om de stroomsnelheid te verminderen. Om vispassage terug mogelijk te maken werd op deze plaats gekozen voor een vistrap. Dat bestaat uit een cascade van kleine bakken met stromend water waarbij de vis steeds naar een hoger niveau moet zwemmen of springen.

Partners

Foto album


Fatal error: Call to undefined function is_post_publicly_viewable() in /data/sites/web/wateringdedommelvalleibe/www/wp-includes/media.php on line 1647