Oplossen vismigratieknelpunt door hermeandering

Doelstelling

Door de aanleg van een meander langs een bestaande stuw kunnen de vissen via deze meander naar stroomopwaartse gebieden migreren en vormt de stuw geen vismigratieknelpunt meer.

Status

Uitgevoerd

Achtergrond

Bij de rechtrekking van de Dommel werden verschillende stuwen gebouwd om de stroomsnelheid te verminderen. Deze stuwen vormen momenteel een vismigratieknelpunt. Vissen kunnen slechts een hoogteverschil van maximum 10 cm overbruggen. De waterbeheerder is verplicht om op termijn de vismigratieknelpunten in de waterlopen op te lossen.

Op deze plaats werd gekozen om een nevengeul in de Dommel aan te leggen en zo de stuw te ontwijken. De nevengeul takt af van de Dommel stroomopwaarts van de barrière en vloeit weer samen met de Dommel stroomafwaarts van de barrière. De nevengeul kreeg een meanderend patroon en er werd een beekbegeleidende beplanting aangebracht.

Partners

Foto album