Beekrandenbeheer in het stroomgebied van de Dommel en de Warmbeek

Doelstelling

Realisatie van een aaneengesloten bufferstroken tussen het landbouwareaal en de waterloop waardoor de waterkwaliteit verbetert en de biodiversiteit in de beekrand toeneemt.

Status

In uitvoering vanaf november 2008

Achtergrond

Het project ‘Beekrandenbeheer’ speelt zich af in het stroomgebied van de Dommel en de Warmbeek, dat zich uitstrekt in de Noord-Limburgse gemeenten Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Neerpelt, Overpelt en Peer. Binnen dit gebied worden landbouwers gemotiveerd om 6 meter brede grasstroken aan te leggen langs waterlopen, ook wel beekranden genoemd. De landbouwers sluiten hiervoor een 5-jarige beheerovereenkomst af met de Vlaamse Landmaatschappij en ontvangen jaarlijks een vergoeding.

Door de aanleg van beekranden worden meerdere problemen tegelijk aangepakt. De waterkwaliteit verbetert door de verminderde afstroom van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. In deze bufferstroken kunnen planten zich volop ontwikkelen en dieren vinden er de nodige beschutting. Waterlopen met beekranden vormen bovendien fraaie groene linten in het landschap. Tevens wordt rekening gehouden met praktische zaken zoals het onderhoud van de beken en de bereikbaarheid van de percelen.

Vele landbouwers kampen met een soort drempelvrees voor het aanleggen en beheren van beekranden. De watering probeert de drempel te verlagen door de eenmalige aanleg van de beekrand te verrichten, hulp te bieden bij de administratie en de coördinatie van het beheer van de beekrand op zich te nemen. Samen met de landbouwer zoeken we naar een oplossing voor allerlei praktische problemen. Daarnaast probeert de watering de projectmethodiek te promoten bij andere overheden en instellingen. Bij dit project worden landbouwers actief betrokken bij de bescherming van aanpalende waterlopen. Het afsluiten van beheerovereenkomsten is bovendien vrijwillig. Het succes van het project hangt dus volledig af van de samenwerking met de landbouwers. Dat is meteen ook de sterkte van het project. Samen met de boeren kan er op korte termijn veel gerealiseerd worden in het veld. Bovendien reageren de landbouwers proactief op de vragen van de maatschappij en kunnen ze op die manier landbouw in valleigebieden blijven verantwoorden.

Partners

Het project is een deelproject van het Interreg IVa-project ‘Interactief Waterbeheer in de grensregio Vlaanderen-Nederland’ en wordt medegefinancierd door het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Bijlagen

Links

Foto album


Fatal error: Call to undefined function is_post_publicly_viewable() in /data/sites/web/wateringdedommelvalleibe/www/wp-includes/media.php on line 1647