Veel gestelde vragen

Belastingen

Wat gebeurt er met het belastingsgeld?

Met de opbrengst van de belastingen wordt de algemene werking van de watering betaald. Een groot gedeelte van het geld gaat dan ook naar de kosten voor de administratie, het personeel en de werken.

Ik heb mijn perceel verkocht, maar krijg toch een aanslagbiljet.

Iedereen die op 1 januari van een bepaald jaar eigendom heeft binnen het gebied van de watering moet de belasting voor dat jaar voldoen. De administratieve verwerking van een verkoop kan in sommige gevallen langer duren zodat het mogelijk is dat de verkoper onterecht een aanslagbiljet ontvangt. Indien dit het geval is, controleer dan goed het aanslagjaar met het jaar van de verkoop en contacteer de watering.

Wat als ik de belasting niet betaal?

De belastingen voor de watering zijn wettelijk vastgestelde belastingen. Indien u redenen heeft om niet te betalen, neem altijd contact op met de watering. Een niet betaling zonder reden leidt ongetwijfeld tot boetes en invordering door de deurwaarder.

Waarom moet ik belastingen betalen en mijn buurman niet?

De grenzen van de watering zijn niet altijd even logisch. Ze werden op basis van hoogtelijnen in 1957 vastgesteld. Het gebied van de watering is slechts een smalle strook langs (link naar ambtsgebied) de waterlopen. Het is dus mogelijk dat de grens van de watering zich juist situeert tussen uw perceel en dat van uw buurman met het gevolg dat uw buurman geen belasting moet betalen.

De watering

Wat doet een watering?

De watering heeft de taak om zorg te dragen voor het lokaal integraal waterbeheer binnen haar gebied. Het uitvoeren van maai-, onderhouds- en herstellingswerken aan waterlopen, met aandacht voor de landbouw, natuur, recreatie, enz… behoren tot haar belangrijkste activiteiten. Lees meer (link naar over de watering)

Wie mag er zetelen in het bestuur van de watering?

Iedereen die belasting betaalt aan de watering mag zijn kandidatuur stellen als beheerraadslid. Lees meer (link naar organisatie).

Wie controleert de watering?

De watering is een onafhankelijk openbaar bestuur en neemt autonoom haar besluiten. De administratieve controle (op besluiten, rekening, begroting, werken) gebeurt door de provincie of de Vlaamse Overheid, al naargelang de materie.

Wat is het verschil tussen een watering en een waterschap?

Een watering is een officiële waterbeheerder die verantwoordelijk is voor het waterbeheer binnen haar gebied. Een waterschap (naar Vlaams model) is een samenwerkingsverband tussen de verschillende onafhankelijke waterbeheerders (gemeente, wateringen, provincie, VMM) en kan geen bestuurlijke besluiten nemen. Een Nederlands waterschap is een regionaal overheidsorgaan dat bestuurlijk verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in een gebied.

Waterlopen

Op welke afstand plaats ik mijn omheining langs een waterloop?

Weilanden moeten voorzien zijn van een afrastering. Deze afrastering moet geplaatst worden op een afstand van 0,75 tot 1 meter van de kruin van de waterloop en mag niet hoger zijn dan anderhalve meter. Bovendien mag de afrastering geen belemmering vormen voor de werktuigen die de ruimings- en onderhoudswerken uitvoeren. Het is bovendien aan te bevelen om langs de waterloop een poort te voorzien zodanig dat de machines voor de jaarlijkse ruimingswerken makkelijker toegang hebben.

Wie beheert de waterloop langs mijn perceel?

De bevoegdheden voor het waterlopenbeheer zijn zeer versnipperd. Binnen het gebied van de watering worden alle waterlopen (uitz. de Dommel te Hechtel-Eksel, Overpelt en Neerpelt) door de watering beheerd. In de andere gevallen kan dit de gemeente, de provincie of de Vlaamse overheid zijn (link naar waterlopen en categorieën). Indien je meer specifieke vragen hebt, kan je altijd terecht bij de watering.

Wanneer worden de waterlopen geruimd?

De waterlopen worden jaarlijks geruimd. De ruimingswerken beginnen half september en eindigen op 31 januari. Volg de planning hier »

Mag ik water gebruiken uit de waterloop?

Het water in de waterlopen is van “iedereen”. Je mag er dus gebruik van maken zolang je geen schade aanricht aan de waterloop. Indien je dit wenst te doen, is het wel raadzaam even contact op te nemen met de watering.

Het antwoord op uw vraag niet gevonden?
Aarzel niet om ons te contacteren.

Het antwoord op uw vraag niet gevonden? Aarzel niet om ons te contacteren.