Verwijderen van oude betuining

Doelstelling

Door het verwijderen van oude betuining ontstaat er een natuurlijke overgang tussen het water en de oevers en krijgt de waterloop een mooier uitzicht.

Status

Uitvoering winter 2011-2012.

Achtergrond

Bij de rechtrekking van de Dommel werden op verschillende plaatsen betuining of oeververstevigingen aangebracht om de rechtgetrokken beek op zijn plaats te houden. Betuiningen zijn houten palen waarrond takken werden gevlochten of waartegen houten planken werden genageld. Het gebruik van dergelijke oeververstevigingen is echter minder doeltreffend dan men eerst dacht en wordt momenteel nog weinig toegepast. Bovendien werd deze oude betuining nog behandeld met creosoot, een zeer giftige stof die vandaag verboden is voor waterbouwkundige werken.

De oude betuining is op vele plaatsten beschadigd en heeft daarom geen functie meer. Door ze te verwijderen ontstaat er een natuurlijkere oever die meer ruimte biedt voor plantengroei en ook toegankelijker is voor dieren die langs de oever leven. Bovendien krijgt de Dommel ook een natuurlijker uitzicht.

Partners

Dit werk wordt uitgevoerd in kader van het participatieproject “Onze Dommel”.