Onze Dommel

Doelstelling

Bevorderen van de biodiversiteit in en rond de Dommel door middel van natuurvriendelijkere ruimingstechnieken en het uitvoeren van kleine verbeteringswerken. De acties worden voorgesteld door participatie en interactie van de stakeholders.

Status

In uitvoering vanaf augustus 2010

Achtergrond

In het verleden werd de Dommel in een nauw keurslijf gedwongen. Ingrepen zoals het rechttrekken van de waterloop, het vastleggen van de oevers, de realisatie van stuwen,... werden destijds noodzakelijk geacht voor een versnelde afvoer en de intensivering van landbouw in de vallei.

Deze ingrepen hebben echter veelal een negatieve impact op ecologische kwaliteit van het watersysteem en kwamen niet altijd de landbouw ten goede. Het plaatselijk verhogen of herstellen van de structuurkwaliteit is dan ook essentieel om de milieukwaliteitsdoelstellingen zoals bepaald in het decreet integraal waterbeleid en de Europese Kaderrichtlijn Water te behalen. De VN riep bovendien 2010 uit tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Dit betekent dat alle bewoners van de planeet en de overheden voor een uitdaging staan van formaat: het verlies aan biodiversiteit een halt toe roepen.

Daarop ontstond het idee om samen met alle waterbeheerders, landbouwers, natuurverenigingen en de bewoners te zoeken naar nieuwe acties om de biodiversiteit in en rond de Dommel te bevorderen.

Het innovatieve van dit projectvoorstel is het feit dat we vanaf nul beginnen, waarbij we niet uitgaan van uitgewerkte plannen, maar van de input van het publiek. De doelstelling is om via verschillende sessies naar oplossingen te zoeken die voor iedereen aanvaardbaar zijn en resulteren in concrete acties.

Dit project kan een voorbeeld zijn voor andere waterbeheerders. Zowel de projectmethodiek als de effecten op de biodiversiteit zullen geëvalueerd worden.

Partners

Foto album


Fatal error: Call to undefined function is_post_publicly_viewable() in /data/sites/web/wateringdedommelvalleibe/www/wp-includes/media.php on line 1647