Hermeandering Dommel Steenweg Linde

Doelstelling

De talud van de Dommel langs de Steenweg Linde zakte af waardoor de stabiliteit van het naastliggende fietspad in gevaar kwam. Omwille van de verkeersveiligheid en de mogelijkheid voor een hermeandering werd de Dommel omgelegd.

Status

uitgevoerd

Achtergrond

Ter hoogte van de Steenweg Linde stroomde de Dommel ongeveer 100 meter evenwijdig met, en vlak langs, deze weg. De taluds van de Dommel begonnen ernstig af te kalven met verzakkingen van het fietspad tot gevolg.

De watering moest een keuze maken tussen twee mogelijkheden;

De waterloop is hier gelegen in natuurgebied. Bovendien was het aanpalende perceel eigendom van de Kerkfabriek waardoor een aankoop gemakkelijker kon overwogen worden.

Dit waren belangrijke overwegingen om te kiezen voor een omlegging van de Dommel. De Dommel kreeg een meanderend patroon en er werd een beekbegeleidende beplanting op de taluds aangebracht.

Partners

Foto album