Gemeenschappelijke aanbesteding

Doelstelling

Het waterlopenbeheer in de vallei van Dommel is sterk versnipperd. Door alle maaiwerken van de gemeenten en de watering zelf te bundelen in één aanbesteding realiseren we niet alleen een administratieve en praktische vereenvoudiging, maar ook een eenduidige gebiedsvisie voor volledige stroomgebied van de Dommel.

Status

In uitvoering sinds 2009.

Achtergrond

De wetgeving op het waterlopenbeheer is sterk versnipperd. Een eerste groot onderscheid wordt gemaakt tussen de bevaarbare en niet-bevaarbare waterlopen. De niet-bevaarbare waterlopen worden op hun beurt nog eens ingedeeld in drie categorieën met elk een aparte waterbeheerder. De grootste niet-bevaarbare waterlopen (1ste categorie), zoals de Dommel en de Warmbeek te Neerpelt, worden beheerd door de Vlaamse Overheid (VMM). De iets kleinere waterlopen van 2de categorie vallen onder de bevoegdheid van de provincie. Deze van 3de categorie worden beheerd door de gemeenten. De waterlopen van 2de en 3de categorie binnen het gebied van de watering vallen dan weer onder de bevoegdheid van de watering. Ook Infrax beheert sommige kleinere waterlopen en weggrachten.

Dit alles betekent dat in de vallei van de Dommel niet minder dan negen waterloopbeheerders actief zijn die elk jaar hun eigen waterlopen onderhouden.

De watering De Dommelvallei nam het initiatief om een gemeenschappelijke aanbesteding uit te schrijven voor het uitvoeren van de jaarlijkse maaiwerken. Waar vroeger elke waterbeheerder eigen bestekken, eigen administratie, eigen aannemer, enz… had, worden er nu uniforme plannen gemaakt en slechts één aanbestedingsprocedure georganiseerd. Dit leidt niet alleen tot een sterke administratieve vereenvoudiging en meer duidelijkheid voor de bevolking, maar er kunnen ook de goedkopere prijzen afgedwongen worden. Daarnaast wordt het mogelijk om alle verschillende waterlopen op een eenduidige manier te maaien op basis van een gebiedsvisie. Bovendien kan iedereen de planning van de maaiwerken volgen op de website van de watering.

Momenteel nemen de gemeenten Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Neerpelt, Overpelt en Peer en de watering zelf deel aan dit initiatief.

Partners

Foto album