Educatie

Educatie praktijkdag Integraal Waterbeheer.

Regelmatig ontvangt de watering De Dommelvallei groepen voor een praktijkdag Integraal Waterbeheer. De dag start met een korte uitleg over het waterbeleid in Vlaanderen. Daarna trekken we het veld in om de Dommel te bekijken vanaf de bron in Peer tot aan de grens met Nederland, in Neerpelt. Op die manier kunnen de bezoekers kennis maken met het waterbeheer in al zijn facetten. De relaties tussen waterbeheer en natuur, landbouw, recreatie en wonen komen praktijkgericht aan bod. Ook bij waterzuivering en waterberging wordt stilgestaan.

Elk jaar zijn er ook enkele stagairs vanuit het Biotechnicum in Bocholt actief bij de watering. Ze helpen mee bij het onderhoud van de beken.

Bovendien zijn er ook andere projecten rond educatie over waterlopen, zoals het Milieu- en natuurleerpad in Mullemer Bemde, Peer. Dit leerpad is een wandeling doorheen de natuur met als rode draad de Dommel. Tijdens de wandeling komen heel wat milieu- en natuurthema's aan bod. De milieuklas is een ruimte ingericht als klaslokaal waar er met fysische en chemische apparatuur geëxperimenteerd kan worden. Rond aspecten zoals landschap, bodem en bos maar vooral rond water kan geïnventariseerd en geëxperimenteerd worden.

Ook bij het NME-centrum van Werkgroep Isis vzw worden educatieve pakketten aangeboden, zoals bijvoorbeeld beekonderzoek. Beekonderzoek is een exploratieactiviteit waarbij een ganse het leven in en rond de beek verkent. Voor het kleuteronderwijs, alle graden van het basisonderwijs en voor het secundaire onderwijs bieden ze afzonderlijke, op maat gesneden, programma's aan rond beekonderzoek.