Hermeandering Dommel aan Gerismolen

Doelstelling

Inschakeling van de oude meander van de Dommel, samen met het oplossen van enkele vismigratieknelpunten en het creëren van bijkomende waterberging.

Status

Uitgevoerd

Achtergrond

Door de rechttrekking van de Dommel in de jaren ’60 werd de watertoevoer naar de Gerismolen buiten gebruik gesteld. De bedding van deze watertoevoer is nog steeds zichtbaar op het terrein. Stroomafwaarts de watermolen is het zelf een mooi meanderend beekje. De molenrechten werden destijds afgekocht van de molenaar en de molen zelf werd ontmanteld.

In de nieuwe gegraven Dommel werden drie stuwen gebouwd die de migratie van vissen verhinderen.

Door het herstellen van de oude watertoevoer kunnen de vismigatieknelpunten opgelost worden. Tevens wordt het cultuurhistorische aspect van de watermolen geaccentueerd en bestaat de mogelijkheid om de molen op termijn te restaureren.

Het is de bedoeling om deze watertoevoer bij hoge waterstanden gecontroleerd en tijdelijk te laten overstromen. Op deze manier ontstaat er een natuurlijk overstromingsgebied en kan overtollig water tijdelijk ter plaatse gehouden worden.

Partners