Oplossen vismigratieknelpunt Bosschel

Doelstelling

De bestaande stuw ombouwen naar een vistrap. De trappen overbruggen elk slechts een hoogte van 10 cm en zijn voor vissen passeerbaar.

Status

De vergunning is aangevraagd. Uitvoering winter 2011-2012.

Achtergrond

Bij de rechtrekking van de Dommel werden verschillende stuwen gebouwd om de stroomsnelheid te verminderen. Deze stuwen vormen momenteel een vismigratieknelpunt.

Vismigratie is te omschrijven als de verplaatsing van vissen tussen paai-, opgroei- en overwinteringsgebieden, inclusief de dagelijkse verplaatsingen die nodig zijn voor het vinden van voedsel en verplaatsing als gevolg van ongunstige omstandigheden. Door barrières, zoals stuwen, wordt de waterloop gefragmenteerd en verkleint de omvang van de leefgebieden. Voor een groot aantal vissoorten is een hoogteverschil van meer dan 15 cm immers niet meer te passeren. Dit kan de overleving van een soort in gevaar brengen.

De waterbeheerder is verplicht om op termijn alle vismigratieknelpunten in de waterlopen op te lossen. Het oplossen van vismigratieknelpunten betekent immers het verbinden en vergroten van geschikte leefgebieden.

Om vispassage terug mogelijk te maken zal de bestaande stuw met een hoogte van 70 cm verbouwd worden tot een vistrap. Dat bestaat uit een opeenvolging van kleine bakken waarbij de vis steeds naar een hoger niveau moet zwemmen of springen. Elke trap zal slechts 10 cm hoog zijn en dus voor vissen passeerbaar.

Partners

Dit werk wordt uitgevoerd in kader van het participatieproject “Onze Dommel”.

Foto album


Fatal error: Call to undefined function is_post_publicly_viewable() in /data/sites/web/wateringdedommelvalleibe/www/wp-includes/media.php on line 1647