Oplossen vismigratieknelpunt Ruitersbaan

Doelstelling

De bestaande stuw verwijderen en vervangen door een stenen helling met stortstenen zodat de vissen vrij kunnen migreren.

Status

De vergunning is aangevraagd. Uitvoering winter 2011-2012.

Achtergrond

Bij de rechtrekking van de Dommel werden verschillende stuwen gebouwd om de stroomsnelheid te verminderen. Deze stuwen vormen momenteel een vismigratieknelpunt.

Vismigratie is te omschrijven als de verplaatsing van vissen tussen paai-, opgroei- en overwinteringsgebieden, inclusief de dagelijkse verplaatsingen die nodig zijn voor het vinden van voedsel en verplaatsing als gevolg van ongunstige omstandigheden. Door barrières, zoals stuwen, wordt de waterloop gefragmenteerd en verkleint de omvang van de leefgebieden. Voor een groot aantal vissoorten is een hoogteverschil van meer dan 15 cm immers niet meer te passeren. Dit kan de overleving van een soort in gevaar brengen.

De waterbeheerder is verplicht om op termijn alle vismigratieknelpunten in de waterlopen op te lossen. Het oplossen van vismigratieknelpunten betekent immers het verbinden en vergroten van geschikte leefgebieden.

Om vispassage terug mogelijk te maken zal de bestaande stuw verwijderd worden. Om het hoogteverschil te overbruggen, zal er een stenen helling aangelegd worden die lijkt op een natuurlijke stroomversnelling.

Partners

Dit werk wordt uitgevoerd in kader van het participatieproject “Onze Dommel”.