Samenwerken rond bestrijden van invasieve exoten

Doelstelling

Gebiedsdekkende bestrijding en terugdringen van invasieve exoten  die onze eigen plantensoorten door hun explosieve groei verstikken.

Status

In uitvoering tot 2014.

Achtergrond

Al eeuwenlang worden planten uit verre landen ingevoerd voor voedselproductie (aardappel), voor houtproductie (Corsicaanse den) of gewoon omdat ze mooi zijn (sierplanten). Niets mis mee, tenzij er soorten bij zijn die hier zó explosief en snel groeien dat ze alle andere planten en bomen overwoekeren en doen verdwijnen. Deze woekeraars noemen we invasieve soorten.

Invasieve soorten zijn een bedreiging op verschillende vlakken:

Kortom, invasieve soorten zijn soorten die we niet zomaar hun gang mogen laten gaan. Daarom gaan RLLK, RLKM, LISRO en Watering de Dommelvallei de komende jaren samen met verschillende gemeenten enkele invasieve soorten grondig aanpakken in Noord-Limburg. Het gaat om Amerikaanse vogelkers, reuzenbalsemien en de Japanse duizendknoop. Er wordt vooral gefocust op invasieve soorten op openbare stukken (langs wegen en waterlopen), maar er wordt ook afstemming gezocht met bosgroepen (privé-bossen), landbouwers (houtkanten) en natuurverenigingen. Het heeft immers weinig zin bestrijding uit te voeren als de invasieve soorten bij de buren nog welig tieren. (bron: RLLK)

De watering de Dommelvallei neemt in dit project de bestrijding van de watergebonden exoten voor haar rekening. Vooral de gebieden rond De Dommel en de Bollisenbeek zullen aangepakt worden. Informatie over het gebied, de bestrijdingsmethode en de resultaten vindt u op onderstaande link.

Partners

Bijlagen

Ervaringsrapport bestrijding Reuzenbalsemien

Foto album