Projecten

Naast het uitvoeren van de jaarlijkse maaiwerken, is het realiseren van allerlei projecten een belangrijke taak van de watering. Deze projecten betekenen een grote bijdrage voor de ecologische waarde van de beken.

Met deze projecten proberen we ervoor te zorgen dat de Dommel terug gezond wordt en dat vissen terug kunnen migreren doorheen de waterloop. Op sommige plaatsen moeten we wateroverlast voorkomen, terwijl we op andere locaties juist verdroging moeten tegengaan. Daarmee anticiperen we op de klimaatverandering. Als het warmer wordt, zal het minder regenen dan nu. Maar áls het regent, zal het dikwijls heel hevig zijn. Het is dan ook cruciaal dat er overal meer water vastgehouden kan worden.