De waterbeheerplannen

Om het waterbeleid op elkaar af te stemmen is het belangrijk dat de waterbeheerders regelmatig overleggen om waterbeheerplannen op temaken.

Daarom werden er waterschappen en bekken comité ’s opgericht.
Een waterschap is een samenwerkingsverband tussen de waterbeheerders in een bepaald kleiner stroomgebied (vb. het stroomgebied van de Dommel en de Warmbeek) onder leiding van de provincie. De waterschappen stellen de deelbekkenbeheerplannen op waarin het toekomstige beleid en acties worden weergegeven.

In bekkencomité zetelen de waterbeheerders van een groter stroomgebied (vb. het Maasbekken) . De leden van het bekkencomité denken na over het waterbeheer in een groot stroomgebied. De waterbeheerwerken van bovenlokaal worden opgenomen in een bekkenbeheerplan.

Ook op Vlaams en internationaal niveau bestaan er overlegstructuren die tot doel hebben een om eenvormig waterbeleid te voeren.

Daarnaast is er ook overleg op vrijwillige basis. Projecten zoals het beekrandenbeheer en de gemeenschappelijke aanbesteding worden in kader van een lokale samenwerking uitgewerkt.