Overstromingsvoorspeller

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vindt u de overstromingsvoorspeller. Op basis van de waterstand in de beek en de verwachte neerslag wordt berekend hoe groot het risico op overstromingen is.

Het laat de waterbeheerders en de hulpdiensten toe om op wateroverlast te anticiperen, door bijvoorbeeld de mensen tijdig te informeren, ondergrondse garages leeg te maken of zandzakjes uit te delen.

Raadpleeg de overstromingsvoorspeller »