Peilgestuurde drainage

Doelstelling

Door het water vertraagd af te voeren en de waterstand te sturen met peilgestuurde of regelbare drainage, wordt het grondwaterpeil geoptimaliseerd en het water langer vastgehouden worden ten voordele van het gewas. Het beheer komt in handen van de landbouwer, die de toestand van zijn grond het beste kent. Er wordt op vier plaatsen mn in Neerpelt, Bocholt, Peer en Hamont-Achel een proefproject aangelegd.

Status

De aanvraag voor vergunning is in aanmaak. Uitvoering: 2014.

Achtergrond

Omwille van de klimaatsverandering treden steeds meer problemen op met betrekking tot wateroverlast en verdroging. Deze problemen uiten zich vooral in gebieden met een zandige ondergrond (dat slecht water vasthoudt), zoals in de Kempen. Om aan het probleem tegemoet teb komen, willen het Agrobeheercentrum Eco² en watering De Dommelvallei een viertal proefprojecten realiseren met peilgestuurde drainage. Hierbij willen we de landbouwers actief betrekken, met speciale aandacht voor de duurzame opvolging van het initiatief.

Partners

Vlaamse overheid, Leader Kempen en Maasland, Leader midden Kempen beweegt!, Provincie Limburg, provincie Antwerpen, gemeente Peer, Neerpelt, Bocholt en Hamont-Achel, Agrobeheercentrum Eco², watering De Dommelvallei en VLM. Dit werk wordt uitgevoerd in kader van het samenwerkingsproject “Kempense landbouwers in de weer voor een duurzaam waterbeheer”.