Vernatting van het natuurgebied ‘t Plat

Doelstelling

Om verdroging en verzuring van het natuurgebied ‘t Plat tegen te gaan, wordt er via een aftakking van de Holvensebeek beekwater naar dit reservaat geleid.

Status

In aanbesteding

Achtergrond

Het natuurgebied ’t Plat te Overpelt is gelegen in het brongebied van de Holvensebeek. Om de hoger gelegen gronden te ontwateren werd in de jaren ’60 de Holvensebeek uitgediept, rechtgetrokken en omgeleid rond het natuurgebied. Door deze ingreep verdroogde dit van oorsprong natte en moerassige natuurgebied.

Sedert begin de jaren ’80 werden verschillende ideeën ontwikkeld en voorstellen gedaan om het natuurgebied terug te vernatten en de oorspronkelijke toestand te herstellen.

Door een nieuwe stuw is het mogelijk om een gedeelte van het water van de Holvensebeek door de oorspronkelijke, deels nog zichtbare, loop in het natuurgebied te laten stromen. Stroomafwaarts van het natuurgebied komt het water terug in de huidige Holvensebeek. Zowel de instroomconstructie (stroomopwaarts) als de uitstroomconstructie (stroomafwaarts) zullen zo natuurlijk mogelijk gebouwd worden, zodat ze geen belemmering vormen voor vissen en andere waterdieren.

Aangezien het natuurgebied grenst aan landbouwgebied werden de landbouwers betrokken bij het ontwerp van het project. Voor landbouwers moet de normale afwatering hun gronden immers gegarandeerd blijven. Om de waterstanden gemakkelijk te kunnen opvolgen, werden er op meerdere locaties peillatten geplaatst.

Partners

Foto album