Uncategorized Presentatie Studio Ruimtelijke project UGent 9/02/2015 | Watering De Dommelvallei

Presentatie Studio Ruimtelijke project UGent 9/02/2015

Posted on by watering-eddy

Watering de Dommelvallei heeft op 9 februari jl. een presentatie gegeven over 'Introductie Zelforganisatie Waterhuishouding' aan de UGent.  Deze presentatie kadert in een aftrap voor de Studio Ruimtelijke Project, Governance en Instrumentarium waaraan zo'n 25 studenten deelnemen.  Deze Studio kadert eveneens in de Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.