Algemene vergadering 29/09/2020 - 22/09/2020

De Algemene Vergadering van de watering "De Dommelvallei" die zal doorgaan op dinsdag 29 september 2020 om 20.00 uur in het ontmoetingscentrum Den Tichel, Sint-Trudostraat 76 te Peer.

Agenda:
1. Welkomstwoord van de voorzitter
2. Naamafroeping van de aanwezigen
3. Verslag vorige Algemene Vergadering
4. Rekening dienstjaar 2019 (zie achterzijde)
5. Belastingen 2020
6. Begroting dienstjaar 2020 (zie achterzijde)
7. Verkiezing 4 beheerraadsleden
8. Werken 2020 / plannen
• Ruimingen
• Riviercontract
9. Rondvraag

Omwille van de volksgezondheid wordt er afgeweken van het huishoudelijk reglement en is het vooraf inschrijven voor de Algemene Vergadering verplicht. Dit kan telefonisch op het nummer 011/61.17.56 ofwel via mail naar mieke@wateringdedommelvallei.be.