Algemene vergadering 10/11/21 - 28/10/2021

Op woensdag 10 november 2021 om 20u vindt de Algemene Vergadering van de watering "De Dommelvallei" plaats in het ontmoetingscentrum Den Tichel, Sint-Trudostraat 76 te Peer.

Agenda:

 1. Welkomstwoord van de voorzitter
 2. Naamafroeping van de aanwezigen
 3. Verslag vorige Algemene Vergadering
 4. Rekening dienstjaar 2020 (zie achterzijde)
 5. Belastingen 2021
 6. Begroting dienstjaar 2021 (zie achterzijde)
 7. Verkiezing beheerraadsleden
 8. Digitale atlas Waterlopen – Openbaar onderzoek
 9. Werken 2021
 • Ruimingen
 • Riviercontract
 1. Procedure aanstelling ontvanger-griffier
 2. Rondvraag