Algemene vergadering 24/03/2022 - 07/03/2022

Hierbij nodigen wij u uit op de Algemene Vergadering van de watering "De Dommelvallei" die zal doorgaan op donderdag 24 maart 2022 om  20.00 uur  in de kleine zaal van ’t Poorthuis, Zuidervest 2A te Peer.

Agenda:

 1. Welkomstwoord van de voorzitter
 2. Naamafroeping van de aanwezigen
 3. Verslag vorige Algemene Vergadering
 4. Rekening dienstjaar 2021
 5. Belastingen 2022
 6. Begroting dienstjaar 2022
 7. Verkiezing beheerraadsleden
 8. WLS 2.0 Een klimaatrobuust stroomgebied van de Dommel
 9. Werken 2022
 10. Samenwerking met watering De Vreenebeek en watering Het Grootbroek
 11. Aanstelling  ontvanger-griffier
 12. Rondvraag