Japanse duizendknoop 27 april - 04/05/2020

foto header mei

De japanse duizendknoop is een invasieve en uitheemse plant die oorspronkelijk afkomstig is uit Japan.
In Limburg kent deze plant een grote opmars. Ze kan tot drie meter hoog worden en overwoekert onze streekeigen natuur waardoor oevers en waterlopen schade ondervinden.
De provincie Limburg en de watering De Dommelvallei starten daarom een proefproject om de japanse duizendknoop in de waterlopen te bestrijden. In de Kleinbeek te Peer wordt momenteel de talud afgegraven. Vervolgens worden de wortels uit de afgegraven grond gezeefd en afgevoerd. Het is de bedoeling om op deze manier zoveel mogelijk wortelstokken te verwijderen en de plant te bestrijden. Het project zal enkele jaren door experts opgevolgd worden.