Nieuwsbrief 2001 - 04/08/2001

In 2001 werd de eerste nieuwsbrief van de watering De Dommelvallei gepubliceerd. Een wat bescheiden blad dat jaarlijks verschijnt voor de 1.600 ingelanden, met name de particuliere eigenaars, landbouwers, natuurverenigingen en uiteraard ook overheden, zoals gemeenten, provincie Limburg en het Vlaamse Gewest. Iedereen dus die van ver -maar meestal van dichtbij- met de watering te maken heeft, wordt op de hoogte gehouden.

Voor veel mensen is een watering trouwens een vreemde eend. Is het een een vzw, een intercommunale of iets anders? Wat doet een watering? Wat zijn haar opdrachten, doelstellingen en beleids-opties? Deze vragen worden beantwoord in de eerste nieuwsbrief.

Met het lanceren van de jaarlijkse nieuwsbrief wil het bestuur van de watering meer betrokkenheid creëren bij het waterbeheer. Als moderne waterbeheerder wil het bestuur van de watering vandaag, meer dan ooit, rekening houden met talrijke functies van een beeksysteem zoals wonen, landbouw natuur, recreatie, enz..

 

Download hier de nieuwsbrief 2001

Nieuwsbrief 2001 (pdf)