Vijfde fase van de bestrijding van exoten in volle uitvoering 01/06/2015 - 06/06/2015

foto reuzenbalsemien nieuws website

De watering De Dommelvallei is momenteel volop bezig met de vijfde en laatste fase van de bestrijding van de reuzenbalsemien in het brongebied van de Dommel.  Ook ANB en Natuurpunt bestrijden deze exoot op hun percelen. Bovendien wordt er ook de nodige aandacht besteed aan de nazorg in de reeds behandelde gebieden.

In het najaar is de reuzenbalsemein bestreden in de Dommel en haar zijlopen vanaf de bron tot aan de samenvloeiing met de Bollissenbeek.

Zoals bekend laat de reuzenbalsemien na het afsterven in de herfst, kale en onstabiele taluds achter.  Wat volgt zijn verzwakte taluds, afkalvingen en een vermindering van de biodiversiteit.  De watering zal de komende jaren blijven instaan voor de nazorg in haar werkingsgebied.