Reuzenbalsemien in Dommel en zijlopen met succes bestreden 09/09/2015 - 10/09/2015

foto reuzenbalsemien 09092015

De Watering De Dommelvallei voert al jaren de strijd tegen de reuzenbalsemien, een exotische plantensoort met een invasief karakter die vele inheemse plantensoorten verdringt en de structuur van waterlopen en de omliggende valleigebieden grondig verstoort. 

Momenteel is de laatste fase van de bestrijding van de reuzenbalsemien in het brongebied van de Dommel afgerond. De reuzenbalsemien werd in de Dommel en haar zijlopen bestreden vanaf de bron tot aan de samenvloeiing met de Bollissenbeek”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu, Natuur en Waterlopen Ludwig Vandenhove.

Als sierplant is de reuzenbalsemien vanuit het Himalaya-gebergte bij ons geïntroduceerd.  Het is een éénjarige plant die van juli tot september bloeit met roze tot witte bloemen. De plant wordt een halve tot twee meter hoog en is vooral te vinden langs beken, waterkanten en ruigten. De vruchten springen bij aanraking uit elkaar waardoor de zaden worden weggeslingerd. Daarnaast verspreiden de zaden zich ook door met het water stroomafwaarts mee te drijven.

Door haar explosieve groei verdringt en verstikt ze niet alleen onze eigen plantensoorten, maar ook alle fauna die erin leeft. Waar reuzenbalsemien groeit, vermindert de plantendiversiteit zelfs met 25%. Door de grote aantrekkingskracht op bloembestuivers zoals bijen, vermindert eveneens de intensiteit van bestuiving en daardoor de voortplanting van onze inheemse planten. Bovendien sterft de plant in het najaar volledig af zodat tijdens de wintermaanden de onbegroeide taluds niet beschermd zijn tegen erosie, met verzakkingen tot gevolg.

 “Vanaf 2010 werd een aanvang genomen om de reuzenbalsemien in de bovenloop van de Dommel te bestrijden. Er werd bewust gekozen voor een gebiedsdekkende aanpak: niet enkel de waterlopen maar het hele gebied werd gecontroleerd. Samen met de grondeigenaars en met steun van het Leader project ‘bestrijding exoten’ behandelde de provincie Limburg een gebied rond de bovenloop van de Dommel van ruim 5000 ha. en 26 km waterlopen behandeld”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 “Dit jaar bundelden de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt de krachten en werd verder stroomafwaarts gestart met de bestrijding van reuzenbalsemien. Na een eerste hoofdbehandeling in 2015 zullen er de volgende jaren blijvende inspanningen worden uitgevoerd om de Dommelvallei terug haar oorspronkelijke biodiversiteit terug te geven.”


Meer info:
gedeputeerde Ludwig Vandenhove | ludwig.vandenhove@limburg.be | 0475 44 68 72

Watering De Dommelvallei | Industrieweg 8/2, 3990 Peer | 011 61 17 56

Dit initiatief kwam tot stand in samenwerking met:

ANB |Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt

Natuurpunt Noord-Limburg | www.natuurpunt-noordlimburg.be

Provincie Limburg | Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

VMM - AOW | De Schiervellaan 7, 3500 Hasselt