Project Onze Dommel+ van start - 28/02/2013

bergske

Het participatieproject Onze Dommel + is gestart. Het kadert in het toelagebesluit van de provincie Limburg voor de bevordering van de biodiversiteit.

Op 28 februari werd samen met de participanten van Onze Dommel en de aangelanden van ‘t Bergske het eerste overleg gevoerd.  Onze Dommel + staat in de startblokken. Na een terugblik op het voorgaande project werden ideeën gesprokkeld over de bouw van een vistrap aan ‘t Bergske te Peer. De oplossing van dit vismigratieknelpunt, met aandacht voor het landschap en de natuurlijke structuur van de waterloop, betekent een belangrijke stap in het verhogen van de biodiversiteit van de Dommel.