Plaatsen van stuwtjes 01/05/2015 - 05/05/2015

stuw website

In het voorjaar werden in totaal 10 stuwtjes geplaatst in Siberië, het brongebied van de Dommel. De landbouwer kan hierdoor gemakkelijk het water regelen in zijn perceelsgracht en in de aangrenzende percelen. Deze realisatie kwam tot stand in samenwerking met het agrobeheercentrum Eco².