Ook reuzenberenklauw niet meer veilig voor de watering - 23/06/2011

reuzenberenklauw

Na de strijd tegen de reuzenbalsemien start de watering De Dommelvallei ook met de bestrijding van de reuzenberenklauw. De reuzenberenklauw is eveneens een exoot en werd in de 19e eeuw vanuit Azië geïntroduceerd in Europa als tuinplant. De plant is echter niet zonder gevaar. Contact met het sap van de reuzenberenklauw kan, na blootstelling aan zonlicht, rode jeukende vlekken veroorzaken bij mensen, die gevolgd worden door zwelling en blaarvorming. Het letsel kan er uitzien als een brandwonde. Wanneer het sap in de ogen komt, kan dit tot blindheid leiden. Overigens worden gelijkaardige effecten ook bij andere zoogdieren vastgesteld.

Bovendien heeft de aanwezigheid van reuzenberenklauw een negatief effect op de plantendiversiteit. De begroeiingen met reuzenberenklauw zijn gemiddeld 40% soortenarmer. De reuzenberenklauw verspreidt zich zeer snel. De plant kan zich uitbreiden met een snelheid van ca. 10 m per jaar. Gemiddeld produceert één plant ca. 20.000 zaden. De zaden zijn bijzonder kiemkrachtig (90%). Reden genoeg dus om deze exoot te bestrijden.

Omwille van het gevaar van de reuzenberenklauw voor mensen start de watering De Dommelvallei, in samenwerking met de stad Peer, met de bestrijding op plaatsen waar veel mensen komen, zoals het fietspad op de oude spoorwegbedding in Wijchmaal. De planten worden vóór bloei met herbiciden behandeld. Deze behandelingen moeten herhaald worden in functie van de hergroei. Daarom zullen de locaties maandelijks gecontroleerd worden en indien nodig zal er ingegrepen worden. Het is nog onduidelijk hoeveel jaren het in beslag zal nemen om tot een effectief resultaat te komen. Indien nodig zal de bestrijdingsmethode aangepast worden.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de watering De Dommelvallei via info@wateringdedommelvallei.be of via 011 61 17 56.