Nieuw bestuurslid 14/04/2016 - 28/04/2016

Tijdens de algemene vergadering van 14 april jl. werd Robert Van Dingenen verkozen als bestuurslid. Dit mandaat loopt tot 2021. Robert is actief binnen Natuurpunt en de Minaraad van Peer. Dit laatste is een adviesraad voor milieu en natuur. Robert vervangt Luc Winters die eveneens actief is bij Natuurpunt. Hierbij bedanken wij graag Luc voor zijn inzet van de afgelopen jaren en wensen wij Robert veel succes toe.