Maaiwerken aan de waterlopen starten 24/10/2016 - 24/10/2016

User comments

Om wateroverlast te voorkomen is het belangrijk om de beken goed te onderhouden. Daarom start het wateragentschap Noordwest-Limburg eerdaags met het maaien van de waterlopen. Samen gaat het over 250 km verspreid over de gemeenten Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Neerpelt, Overpelt en Peer. Met maaimachines wordt de begroeiing op de taluds en in de bodem afgemaaid. Tevens worden takken, zwerfvuil en omgevallen bomen verwijderd. Om de werken uit te voeren heeft de aannemer het recht van doorgang op een strook van 5 meter langs de waterloop. Op deze strook mogen ook de maaisel gelegd worden. De werken worden uitgevoerd met aangepaste machines zodat spoorvorming zo veel mogelijk wordt voorkomen. De machinale werken worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf J. Van de Ven uit het Nederlandse Someren. In de natuurgebieden worden de beken door het personeel van de Watering handmatig gemaaid.
U kunt de planning van de ruimingswerken volgen op
www.wateringdedommelvallei.be