Kempense landbouwers in de weer voor een duurzaam waterbeheer - 10/01/2013

Het project "Kempense landbouwers in de weer voor een duurzaam waterbeheer is van start gegaan. Elise Vandermaesen is projectleider en zij zal de volgende twee jaar waterconserveringsprojecten uitvoeren. Je kan hierover meer lezen op onze website bij projecten m.n. peilgestuurde drainagen, stuwpeilbeheer en waterconservering in Siberië.