Infowandeling rond hermeandering van Dommel 16/11/2015 - 17/11/2015

foto nieuwsbericht

Op 14 november organiseerde de Stad Peer samen met de Minaraad en Watering de Dommelvallei een infowandeling in het gebied Mullemer Bemden.  De werken die uitgevoerd zullen worden in 2016, ter hoogte van de Dijkerstraat, werden hierbij nader toegelicht.  Door deze werken zal de structuur van de Dommel verbeteren om zo de vismigratie meer kansen te geven.  Daarnaast zal er ook een overstromingsgebied gerealiseerd worden.