Hermeandering Dommel-Kleinbeek 01/10/2017 - 01/10/2017

foto werken

Verleden jaar startte de watering met de herinrichtingswerken aan de Dommel en de Kleinbeek te Peer. Na de werken zal de structuur van de beken verbeteren en zo hebben fauna en flora meer kansen om verder te ontwikkelen. 2016 was een extreem nat jaar en het gebied was moeilijk of niet toegankelijk voor machines. De werken bleven daarom in eerste instantie beperkt tot het graven van een de nieuwe bedding. Op 1 augustus 2017 werden de werken terug opgestart. Momenteel is de aannemer bezig met de bouw van vistrappen, het afvoeren van het overtollige zand en de aanleg van enkele plasbermen. In een latere fase zullen wandelwegen, bruggen en knuppelpaden gebouwd worden en hebben wandelaars weer toegang tot het gebied.