Gedeputeerde Ludwig Vandenhove op bezoek bij de watering. - 01/07/2013

Het Leader-project bestrijding van exoten is inmiddels een jaar bezig. De provincie draagt in dit project een belangrijk steentje bij. Vandaar dat gedeputeerde van poolshoogte kwam nemen over de stand van zaken van het project.
Er werd een demonstratie gegeven van de bestrijding van de reuzenbalsemien en de Amerikaanse Vogelkers.
De watering gaf een korte toelichting over de bestrijdingsmethoden. Daarna werd een bezoek gebracht op het terrein waar de werkzaamheden bezig waren.
Ook de bestrijding van de Amerikaanse Vogelkers kwam aan bod. Het Lisro (Limburgs Steunpunt voor Rurale Ontwikkeling) gaf hierover de gepaste toelichting.