Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen 9/02/2016 - 10/02/2016

Eddy Kesters, ontvanger-griffier bij Watering de Dommelvallei, heeft aan de Universiteit van Gent een presentatie gegeven over 'Introductie Zelforganisatie Waterhuishouding'. Deze presentatie kadert in een aftrap voor de Studio Ruimtelijke Project, Governance en Instrumentarium waaraan zo'n 25 studenten deelnemen. Het kadert eveneens in de 'Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen' waar wordt nagedacht over hoe Vlaanderen meer klimaat adaptief te maken.