De reuzenbalsemien: mooi, maar meedogenloos - 01/08/2010

reuzenbalsemien

Tijdens de zomermaanden zullen velen de mooie bloemen al opgemerkt hebben langs de waterlopen. De kans is groot dat het gaat over reuzenbalsemien. Reuzenbalsemien is een éénjarig kruid met 2 tot 5 cm grote bloemen die van juli tot september bloeien met een lila, roze of lichtgele tot witte kleur. Het wordt een halve tot twee meter hoog en is vooral te vinden langs beken, waterkanten en ruigten. Oorspronkelijk afkomstig uit Tibet en India, werd de reuzenbalsemien bij ons als sierplant gekweekt. Vanaf 1915 werd hij als verwilderd waargenomen, maar vooral na 1950 nam hij sterk in uitbreiding toe. Ze verspreidt zich zeer snel door wegspringende zaden die door toedoen van een windstoot of aanraking plotseling uit elkaar springen, zodat de zaden met kracht weggeslingerd worden. Vandaar ook de Engelse naam 'Jumping Jack'.

Toch is deze plant niet zo onschuldig als ze lijkt. Door haar explosieve groei verdringt en verstikt ze niet alleen onze eigen plantensoorten, maar ook alle fauna die erin leeft. Bovendien sterft de plant in het najaar volledig af zodat tijdens de wintermaanden de onbegroeide taluds niet beschermd zijn tegen erosie, met verzakkingen tot gevolg.

Daarom start de watering De Dommelvallei, in samenwerking met de provincie Limburg, dit jaar een proefproject in de Dommel om deze exoot te bestrijden. Het proefproject situeert zich te Peer, vanaf de oorsprong van de Dommel tot aan de Bomerstraat. De planten moeten vóór de zaadvorming gemaaid worden. De watering voorziet een machinale maaibeurt in mei. De laatbloeiers zullen in de loop van de maand juni verwijderd worden. Indien de hoeveelheid het toelaat, zal deze tweede maaibeurt handmatig uitgevoerd worden. Na 2 jaar hopen we deze exoot onder controle te krijgen.

Inlichtingen

Watering De Dommelvallei – Industrieweg 8/2 – 3990 Peer – T 011 61 17 56 -  dommelvallei@ping.be Provincie Limburg – Universiteitslaan 1 – 3500 Hasselt – T 011 237360 - water@limburg.be