Charter voor het stroomgebied van de Dommel 27/01/20 - 27/01/2020

charter-voor-de-dommel-ondertekend

Op 24 januari jl. werd een charter voor het stroomgebied van de Dommel ondertekend. Dit charter is een project waarin burgers, landbouwers, ondernemers en middenveldorganisaties mee kunnen nadenken en zoeken naar oplossingen voor de problemen van en rond de Dommel. Bij dit project zijn de gemeenten Hechtel-Eksel , Lommel, Peer en Pelt betrokken. Alle omwonenden kunnen een online test doen op dommel.riviercontract.be. Zo komen ze te weten hoe groot de overstromingskans is in hun woongebied en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering. Bovendien wordt er een Dommelfora georganiseerd waarbij iedereen welkom is. Dit gaat door op dinsdag 18 februari in 't Poorthuis te Peer (samen met de gemeente Hechtel-Eksel) en op donderdag 5 maart in het Atrium van het Dommelhof te Pelt (samen met de gemeente Lommel). Aanvang is voorzien telkens van 20 u.(einde 23u). Iedereen is van harte welkom.