Bestrijding reuzenbalsemien opnieuw van start - 08/06/2011

reuzenbalsemien_header

Vorig jaar vatte de watering De Dommelvallei, in samenwerking met de provincie Limburg, de strijd aan tegen de reuzenbalsemien in en rond de Dommel te Peer. Dat is een éénjarige plant met roze tot witte bloemen die onze beken overwoekert. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de bestrijding vorig jaar goed gelukt is. Er staan dit jaar slechts enkele planten, terwijl we vorig jaar konden speken van een overwoekering. Omwille van dit succes is besloten om de strijd verder te zetten en zelfs uit te breiden naar de Bollisenbeek.

De reuzenbalsemien is een éénjarige plant die van juli tot september bloeit met een roze tot witte bloemen. De plant wordt een halve tot twee meter hoog en is vooral te vinden langs beken, waterkanten en ruigten. Oorspronkelijk afkomstig uit Tibet en India, werd de reuzenbalsemien bij ons als sierplant gekweekt. Ze verspreidt zich zeer snel door wegspringende zaden die door toedoen van een windstoot of aanraking plotseling uit elkaar springen, zodat de zaden met kracht weggeslingerd worden.

Toch is deze plant niet zo onschuldig als ze lijkt. Door haar explosieve groei verdringt en verstikt ze niet alleen onze eigen plantensoorten, maar ook alle fauna die erin leeft. Waar reuzenbalsemien groeit, vermindert de plantendiversiteit zelfs met 25%. Door de grote aantrekkingskracht op bloembestuivers zoals bijen, vermindert eveneens de intensiteit van bestuiving en daardoor de voortplanting van onze inheemse planten. Bovendien sterft de plant in het najaar volledig af zodat tijdens de wintermaanden de onbegroeide taluds niet beschermd zijn tegen erosie, met verzakkingen tot gevolg.

Daarom startte de watering De Dommelvallei, in samenwerking met de provincie Limburg, vorig jaar een proefproject in de Dommel om deze exoot te bestrijden. Het proefproject situeerde zich te Peer, vanaf de oorsprong van de Dommel tot aan de Croxdijk. Door de planten vóór de zaadvorming machinaal te maaien en de laatbloeiers handmatig te verwijderen, is de watering erin geslaagd om de reuzenbalsemien sterk terug te dringen. Omwille van dit succesvolle experiment is besloten om de bestrijding verder te zetten en de reuzenbalsemien volledig uit te roeien. De weinige resterende planten zullen dit jaar verwijderd worden. Het actieterrein wordt zelfs uitgebreid naar de Bollisenbeek. Op die manier krijgen onze inheemse planten terug ruimte voor ontwikkeling.

De watering heeft haar ervaring van het eerste jaar gebundeld in een ervaringsrapport. U kan het hier downloaden.

Ervaringsrapport gebiedsdekkende bestrijding reuzenbalsemien