Algemene Vergadering - 19/02/2014

Op dinsdag 18 februari 2014 vond de Algemene Vergadering plaats met volgende dagorde:

1. Welkomstwoord van de voorzitter
2. Naamafroeping van de aanwezigen
3. Verslag vorige Algemene Vergadering
4. Rekening 2013
5. Oprichting Wateragentschap

  • a. Doel
  • b. Werking
  • c. Herinrichting waterlopen
  • d. Financiering
  • e. Personeel

6. Begroting dienstjaar 2014
7. Werken:

  • a. Ruimingswerken
  • b. Peilgestuurde drainage/stuwtjes
  • c. Bestrijding Reuzenbalsemien
  • d. Onze Dommel+

8. Aankoop perceel
9. Rondvraag