Algemene vergadering watering “De Dommelvallei” 14/04/2016 - 01/04/2016

Op donderdag 14 april aanstaande vindt de jaarlijkse Algemene Vergadering van de watering plaats. Deze zal doorgaan in ontmoetingscentrum 'Den Tichel' te Wijchmaal.

De genodigden zullen eerstdaags een uitnodiging ontvangen.

Op de agenda staat:

  1. Welkomstwoord van de voorzitter
  2. Naamafroeping van de aanwezigen
  3. Verslag vorige Algemene Vergadering
  4. Belastingen 2016
  5. Begroting dienstjaar 2016
  6. Verkiezing (1 mandaat tot –grote helft- tot 2021)
  7. Rondvraag