Algemene vergadering 01/04/2020 - 10/03/2020

Op woensdag 1 april 2020 om 20u zal de Algemene Vergadering van de watering "De Dommelvallei" doorgaan in het ontmoetingscentrum Den Tichel, Sint-Trudostraat 76 te Peer.
(Iedere eigenaar met minstens 3 ha eigendom in het werkingsgebied van de watering wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd.)

Agenda:

1. Welkomstwoord van de voorzitter
2. Naamafroeping van de aanwezigen
3. Verslag vorige Algemene Vergadering
4. Rekening dienstjaar 2019
5. Belastingen 2020
6. Begroting dienstjaar 2020
7. Verkiezing 4 beheerraadsleden
8. Werken 2020 / plannen
• Ruimingen
• Riviercontract
• Hemelwaterplan
• Japanse duizendknoop
9. Rondvraag