Afgifte stedenbouwkundige vergunning Dommel-Kleinbeek 23/03/2016 - 23/03/2016

Op 22 maart jl. is de stedenbouwkundige vergunning verleend voor de herinriching van de Dommel ter hoogte van de Molhemmolen.

Zoals wettelijk verplicht wordt deze bekendmaking gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen uitgehangen ter hoogte van de Dijkerstraat.