Probos op bezoek bij de watering - 13/09/2011

header probos

Probos is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor het behoud en de ontwikkeling van bossen. Dienstverlening, onderzoek, ontwikkeling en voorlichting zijn hun belangrijkste taken.

Probos heeft de beschikbare praktijkinformatie over het bestrijden van een zestal invasieve exoten verzameld en gebundeld in een rapport en praktijkgids. De zes soorten waaraan in het project aandacht is besteed zijn: reuzenberenklauw, Amerikaanse vogelkers, hemelboom, rododendron, Japanse duizendknoop en reuzenbalsemien.

De reuzenbalsemien komt in zeer grote aantallen voor langs waterlopen en in waterrijke natuurgebieden in Vlaanderen en Zuid-Nederland. De reuzenbalsemien is een zeer invasieve exoot die een negatief effect heeft op de biodiversiteit. Ze verdringt de natuurlijke begroeiing, sterft in de winter volledig af en laat kale, onbegroeide taluds achter die zeer gevoelig zijn voor erosie.

Aan de watering De Dommelvallei werd gevraagd om haar ervaring met de bestrijding van deze soort met de andere waterbeheerders te delen. Er werden enkele presentaties gegeven over de bestrijding en de praktijkervaringen werden op het terrein toegelicht.

De namiddag werd afgesloten met een borrel en de overhandiging van de praktijkgids aan de deelnemers.

 

Je kan de presentie over de ervaringen van de watering hier downloaden.

Presentatie bestrijding reuzenbalsemien