Bevissing in de Dommel - 01/04/2014

header afvissing

Momenteel wordt er een bevissing uitgevoerd door de Dienst Water van de Provincie Limburg in samenwerking met de Watering de Dommelvallei en een student van de Hogeschool te Geel.  Het visonderzoek kadert binnen een aantal uigevoerde natuurtechnische ingrepen (o.a. beekranden-perceelsrandenbeheer, plaatselijke beekstructuurherstelprojecten op de Dommel) aan provinciale waterlopen die van belang zijn voor de vrije vismigratie.  De gegevens zullen bijdragen tot het vastleggen van de nulsituatie waar recent natuurtechnische werken zijn uitgevoerd en ter hoogte van enkele nog op te heffen vismigratieknelpunten in de bovenloop.  Zodra de resultaten bekend zijn, kan je ze terugvinden op onze website.