De organisatie

Een watering is net als de gemeente een openbaar bestuur. Het grote verschil is dat een gemeente verantwoordelijk is voor een hele waaier van bevoegdheden, terwijl de wettelijke taak van een watering beperkt is tot het waterbeheer. Net zoals een gemeente haar grenzen heeft, is ook werkingsgebied van een watering wettelijk vastgelegd.

De algemene vergadering van een watering is te vergelijken met de gemeenteraad, het bestuur met het college van Burgemeester en Schepenen en de voorzitter met de burgemeester. Ook bij de wateringen worden iedere zes jaar verkiezingen gehouden.

De algemene vergadering

Iedereen die meer dan 3 ha eigendom bezit binnen het gebied de watering is bij wet lid van de algemene vergadering en is stemgerechtigd. Bij andere wateringen kan deze oppervlakte wijzigen. Eigenaars die onvoldoende gronden bezitten, kunnen zich verenigen zodat ze samen de nodige 3 ha eigendom bekomen. Ze mogen een vertegenwoordiger aanduiden die één stem heeft op de algemene vergadering. De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan in de watering. De belangrijkste bevoegdheden zijn; het goedkeuren van de rekening en de begroting, het vastleggen van de aanslagvoet van de belastingen, het goedkeuren de werken en het kiezen van het bestuur.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter en 9 bestuursleden. De leden van het bestuur worden om de zes jaar verkozen door de algemene vergadering. Iedereen die meerderjarig is en eigendom bezit binnen het gebied de watering kan zijn kandidatuur stellen. In het bestuur zetelen vertegenwoordigers uit landbouw, natuur en lokale besturen. Het bestuur staat in voor het dagelijks beheer van de watering en het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering.

De voorzitter

De voorzitter wordt verkozen door de algemene vergadering. Hij zit de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen voor. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen van het bestuur.
Bij hoge waterstand en telkens wanneer er overstroming dreigt, heeft hij de bevoegdheid om de nodige maatregelen treffen.