Werkbezoek bij het Waterschap Peel en Maasvallei - 13/09/2013

header peel maas

De watering de Dommelvallei en het Agro Beheercentrum brachten, samen met geïnteresseerde landbouwers, een werkbezoek aan het waterschap Peel en Maasvallei.
Het waterschap mag als deskundige beschouwd worden op vlak van peilgestuurde drainage en agrarisch stuwpeilbeheer. Ze beheren meer dan duizend stuwtjes en sensibiliseren landbouwers voor de aanleg van peilgestuurde drainage.
Het systeem van de peilgestuurde of regelbare drainage is tegelijk eenvoudig en geniaal. Het werd geïntroduceerd door Ad van Iersel, landbouwer en bestuurslid van het waterschap. Bij peilgestuurde drainage komen de drains niet rechtstreeks uit in de sloot maar in een verzamelput. In deze put kan het waterpeil geregeld worden.
Peilgestuurde drainage leidt tot een betere vochtvoorziening van gewassen, minder beregening en lagere bemestingskosten.
De watering de Dommelvallei en het Agrobeheercentrum leggen momenteel enkele proefprojecten in Noord-Limburg aan.
Meer inlichtingen?
elise.vandermaesen@agrobeheercentrum.be
Info@wateringdedommelvallei.be