Watering De Dommelvallei voert vernieuwend maaibeleid. - 11/12/2011

header

Landbouwers , natuurverenigingen en bewoners hebben in het project Onze Dommel samen voorstellen geformuleerd voor een natuurvriendelijker beheer van de Dommel te Peer. Eén van de voorstellen was om de Dommel beurtelings te maaien.

Dit betekent dat de talud van de Dommel het ene jaar aan de linkerkant wordt gemaaid en het volgende jaar aan de rechterkant. Op deze manier hebben vissen, amfibieën en insecten altijd een schuilgelegenheid en ontstaat er variatie in de plantengroei. We vermoeden dat er  geen nadelige effecten voor de aanpalende gronden zullen zijn, maar de maaiwerken zullen nauwgezet opgevolgd worden en indien nodig tijdig bijgestuurd.