Wateragentschap Noordwest-Limburg gestart! - 24/09/2014

ondertekening

Vele waterbeheerders

De kleine waterlopen, waaronder de Dommel en de Warmbeek zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. Elke categorie heeft haar eigen waterbeheerder. Zo vormen de gemeenten, de provincie, de Vlaamse overheid en de wateringen de 57 Limburgse waterbeheerders. Elk voeren ze naar best vermogen een eigen beleid en werken uit,  maar soms met te weinig afstemming op elkaar. Recente wetgeving maakt het voor de gemeente mogelijk om hun waterlopen over te dragen aan de provincie. De meeste Limburgse gemeenten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

 

 

Meer duidelijkheid voor de burger

Hierdoor vermindert het aantal waterbeheerders aanzienlijk en voor de burger wordt het eenvoudiger, overzichtelijker en duidelijker. Hij of zij kan voortaan voor bijna alle waterlopen bij de provincie terecht: onderhoud, herstellingswerken, machtiging voor de aanleg van brugjes of andere werken. Ook de watertoets die bij bouwaanvragen zeer belangrijk is voor het beperken van overstromingen, wordt nu in een groot gedeelte van Limburg met dezelfde visie behandeld.

 

 

Samenwerken loont!

De provincie Limburg, de gemeenten Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Neerpelt, Overpelt, Peer  en de watering De Dommelvallei staken de koppen bij elkaar om samen te werken rond het beheer van de waterlopen. Een uitbreiding met enkele aangrenzende gemeenten wordt in de toekomst mogelijk. Door dit partnerschap kunnen lokale problemen snel gedetecteerd en efficiënt opgelost worden. De samenwerking resulteert in de oprichting van het wateragentschap Noordwest-Limburg. De voornaamste taak van het agentschap is het uitvoeren van de jaarlijkse ruimingswerken. Ook projecten m.b.t. het integraal waterbeleid zoals vismigratie, beekherstelstructuur en aanleg van overstromingszones zullen de nodige aandacht krijgen. Deze werken gebeuren in nauw overleg tussen de overheden en de belanghebbende sectoren zoals landbouw, natuur en recreatie.

 

Zowel provincie als gemeenten zorgen voor de nodige financiële ondersteuning van het agentschap. De belasting voor de watering De Dommelvallei vermindert en de minimumbelasting werd afgeschaft. Ook op dit vlak verhoogt de efficiëntie en wordt de administratieve last beperkt.