Wandeling ‘Onze Dommel’ groot succes! - 08/02/2011

Europese en Vlaamse wetgeving schrijven voor dat de waterlopen in 2015 weer gezond moeten zijn. Waterbeheerders moeten ervoor zorgen dat het water in de beken een goede kwaliteit heeft en dat de biodiversiteit verbetert. 

Daarop ontstond bij de watering De Dommelvallei het idee om samen met alle stakeholders, zoals waterbeheerders, landbouwers, natuurliefhebbers en bewoners, te zoeken naar nieuwe acties om de biodiversiteit in en rond de Dommel te bevorderen. Meningen en voorstellen vanuit de meest verschillende hoeken kunnen aan bod komen.

Daarom organiseerde de watering De Dommelvallei op 5 februari een wandeling langs de Dommel. Een 60-tal geïnteresseerden kwamen opdagen. In de parochiezaal van Linde Peer gaven Johan Hillen, burgemeester Theo Kelchtermans en gedeputeerde Frank Smeets een korte toelichting over het belang en innovatieve karakter van het project. Eddy Kesters van de watering lichtte de praktische aspecten van het project toe. Tijdens de wandeling gaven gidsen van de watering een woordje uitleg over het huidige beheer van de Dommel.

Verschillende visies kwamen aan bod en vele ideeën werden verzameld. De aanwezigen konden hun ideeën posten in de ideeënbus. Op basis van deze ideeën zal in een drietal sessies tussen februari en april door vertegenwoordigers van o.m. landbouw en natuur naar oplossingen gezocht worden om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te bevorderen. Deze oplossingen moeten voor alle sectoren aanvaardbaar zijn en die resulteren in concrete acties.

In de loop van 2011 en 2012 zullen de voorgestelde acties uitgevoerd worden. Het is natuurlijk nog even afwachten welke acties dit zullen zijn. In het najaar van 2012 is de volgende wandeling gepland. Dan kunnen de genomen acties voorgesteld worden aan het publiek.

Volg het project op de voet en bekijk de verschillende ideeën op de blog. Je kan er ook zelf (anoniem) je ideeën en voorstellen plaatsen. http://onzedommel.blogspot.com/